How to make and seamless pipes

,
لوله های فولادی معمولاً به دو صورت ساخته می شوند: 1- لوله های درزدار(welded pipe)یا لوله با درز جوش: در این روش رول ورق با ضخامت مورد نظر وبر اساس…

What is the iron bar?

, ,
تیرآهن یکی از مهمترین و اساسی ترین پروفیل های مورد استفاده در ساختمانی و بعضی از پرژه های صنعتی میباشد.که به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه،…