پمپ شناور

پمپ شناور نوع خاصی از پمپ های صنعتی می باشند که در داخل چاه قرار می گیرند به همین دلیل خواص خود را دارند. یکی از این موارد کابل برقی است که در ساختار این پمپ ها استفاده می شود به طور کلی به کابل های استفاده شده در ساختار کابل شناور گفته می شود. این کابل ها که به نام کابل های ESP هم شناخته می شوند باید بتوانند وزن خود را به صورت کامل تحمل کنند.

الکترو پمپ های شناور به جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار آب برای کاربرد های کشاورزی و صنعتی و ….  مورد استفاده قرار می گیرند.

الکترپمپ های شناور از دو قسمت اصلی تشکیل می شود:

  • پمپ( توربین )
  • الکترو موتور شناور

اصطلاحاتی که در استفاده از پمپ های شناور معمولا مورد استفاده قرار می گیرد.

اینچ: سایز قطر خروجی پمپ را با واحد اینچ بیان می کنند که عموما بین یک تا سه اینچ در پمپ های تک فا ز و از سایز چهار اینچ تا ده اینچ در پمپ های شناور سه فاز تولید می شوند.

دبی: مقدار خروجی آب از سطح پمپ را بیان می کند.

هد: ارتفاع عمودی چاه است که توجه به آن در انتخاب نوع الکترو پمپ های شناور بسیار ضروری است.