شیرهای پروانه ای فلنج دار

شيرهاي پروانه اي در کليه تأسيسات آبرساني از جمله آب آشاميدني و خام و هم چنين سيالات غير خورنده تا دماي ۷۰ درجه سانتي گراد جهت قطع و وصل جريان به کار برده مي شوند. استفاده ي شيرهاي پروانه اي در خطوط انتقال به عنوان کنترل کننده ي جريان مجاز نبوده و بايد در حالت کاملاً باز و يا کاملاً بسته قرار گيرند.

مشخصات و مزاياي شيرهاي پروانهاي شرکت نهرآب گستر:

– طراحي شير مطابق با استاندارد (DIN 3354) DIN EN 593

– ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد (EN 558-1 SERIES 14) DIN 3202-F4

– ابعاد فلنج مطابق با استاندارد  (DIN 2501) DIN 1092-2

– قابليت تنظيم و تعويض لاستيک آببندي بدون نياز به خارج کردن شير از محل نصب

– ياتاقان بندي خارج از مرکز پروانه در بدنه

– طراحي ديسک به شکلي که مقاومت آن در برابر جريان سيال حداقل مي باشد.

– قابليت آببندي از هر دو جهت شير

– قابليت نصب در تمامي حالات (افقي، عمودي و تحت زاويه)

– کليه پيچ و مهره هاي شير که با آب در تماس هستند از جنس استنلس استيل مي باشند.

– بسته شدن شير با چرخاندن فلکه دستي در جهت عقربه هاي ساعت

– قابليت نصب محرک الکتريکي بر روي شير

– ماشين کاري نشيمن محرک شير مطابق استاندارد ۵۲۱۰ ISO

– ماشين کاري نشيمن گيربکس شير مطابق استاندارد ۵۲۱۱ ISO

پوشش: رنگ پودري اپوکسي با پاشش به روش الکترواستاتيک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ ميکرون بوده و داراي گواهينامه مجاز براي آب آشاميدني از مؤسسات معتبر بين المللي مي باشد.