شير آتش نشاني Fire Hydrnat Valve

کاربرد شير آتش نشاني ايستاده:

شيرهاي آتش نشاني ايستاده بر روي لوله اصلي انتقال آب وصل شده و براي برداشت آب توسط خودروي آتش نشاني در مواقع نياز استفاده مي شود.

 مزايا و ويژگي هاي شير آتش نشاني نهرآب گستر

داراي سيستم قطع آب در مواقع شکسته شدن شير

سوراخکاري فلنج ها مطابق با استاندارد (DIN EN 1092-2 (DIN 2501

تست شير مطابق با استاندارد (DIN EN 12266-1 (ISO 5208

داراي دو خروجي B مطابق با استاندارد DIN 14318 در بالا و يک خروجي A مطابق با استاندارد DIN 14319 در پايين

قابليت استفاده از لوله با ارتفاع هاي ۱۰۰ ، ۱۲۵ ، ۱۵۰ سانتيمتر

 

پوشش: رنگ پودري اپوکسي با پاشش به روش الکترواستاتيک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ ميکرون بوده و داراي گواهينامه مجاز براي آب آشاميدني از مؤسسات معتبر بين المللي مي باشد.