پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ: تمامی پمپ های سانتریفیوژ با روش گریز از مرکز کار کرده و تمامی ساختار آنها بر این اساس پایه گذاری شده است. همانگونه که میدانید هر جسمی که در یک مسیر دایره ای در حال حرکت باشد تحت تاثیر نیرویی از سمت مرکز دایره قرار میگیرد که…

بارندگی موثر

بارندگی موثر چیست: بارندگی موثر یا Effective Rainfall به مقدار بارندگی گفته میشود که تامین کننده نیاز آب گیاهان را برطرف میکند به عبارت دیگر مقدار آبی که برای سیراب کردن گیاهان و زمان بارندگی و یا تامین آب مورد نیاز برای گیاهان در زمان بع…

آب های جاری

رواناب سطحی چیست: در زمان بارندگی مقداری از آب در حال بارش در زمین نفوذ میکند و جذب زمین میگردد. که به این مقدارآب جذب شده آب نفوذی گفته میشود. مقدار دیگری از آب در هنگام بارش جذب درختان و به طور کلی گیاهان مشود که به این مقدار از آب بارندگی…

نکات کاربردی برای استفاده از بوستر پمپ

نکات کاربردی برای استفاده از بوستر پمپ همانگونه که در مقاله قبل اشاره شد بوستر پمپ ها از دو یا چند پمپ که به صورت موازی در کنار همدیگر قرار گرفته است تشکلیل شده است.این اتصال پمپ ها به دلیل ایجاد هد و دبی مورد نیاز انتقال سیال با کمترین مقد…

بوستر پمپ

بوستر پمپ در فضا های با ارتفاع زیاد گاه یک پمپ نمی تواند فشار یکنواختی را در سیال ایجاد نماید این اختلاف فشار در سیال می تواند آسیب های فراوانی را به تجهیزات وارد نماید که خود هزینه بسیار بالای یی را ایجاد می کند. به همین دلیل باید …

جوش زیر پودری

جوش زیر پودری هنگامی که از جوش کاری فلزات سخن میگوییم باید توجه داشت که به طورکلی جوشکاری مدل های مختلفی دارد که یکی از آنها جوشکاری به روشئ ذوبی میباشد. به طور کلی به هر روشی که فلز پایه به صورت ذوب شده باعث ایجاد جوش شود روش جوش ذوبی…

لوله های درز دار یا درزجوش

لوله های درز دار یا درزجوش لوله های درز دار یا درزجوش لوله های تولید شده ازورق های فولادی فرم داده شده و جوش خورده ی می باشد که دارای ضخامت و جنس متفاوت هستند. کارخانه های بسیاری در ایران در زمینه لوله های درزدار فعالیت دارند که بخش زیا…
شرکت فولاد صنع صانعی-ناودانی نبشی

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی به طور کلی دو دسته از پرکاربردترین پرفیل ها در صنعت نبشی و ناودانی می باشد. نبشی چیست؟ همان گونه که از نام این محصول مشخص است نبشی دارای دو بال می باشد که می تواند اندازه مساوی و متفاوت داشته باشد. نبشی بر اساس طول و ضخ…

استفاده های مختلف لوله کربنی بدون درز یا مانیسمان در برخی از صنایع

استفاده های مختلف لوله کربنی بدون درز یا مانیسمان در برخی از صنایع فولاد کربنی یکی از مواد آلیاژی اثر گزار در صنایع بوده است، لوله های بدون درز مانیسمان، فولاد کربن نیز دارای پتانسیل زیادی برای تحمل مقدار زیادی از نیرو و تحمل فشار هستند. فولا…

رواناب سطحی چیست؟

رواناب سطحی چیست؟ در هنگام بارنگی مقدار آبی که به سطح زمین میرسد به دسته های مختلفی تقسیم میشود. به گفته دیگر تمامی مقدار باران رسیده به زمین به یک روش جذب نمی شوند بلکه مقداری از این آب با جذب در خاک به آب های زیرزمین تبدیل مشوند به این دس…