سد زیرزمینی

سد زیرزمینی

سد زیرزمینی با توجه به اهمیت دسترسی به آب سازه های مختلفی ابداع گردیده است تا امکان دسترسی به این مایع حیات برای بشر ممکن گردد.یکی از سازه های بسیار مهم که بشر از آن برای دسترسی به آب استفاده میکند سازه ای به نام سد زیرزمینی می باشد. این س…
بوشن چیست؟
پمپ آب

پمپ آب

پمپ های آب: پمپ های آب وسیله ای برای افزایش و کنترل فشار آب در ساختمان های چند طبقه، برج ها و به طور کلی ساختمان هایی که افت فشار دارند به کار می رود. به بیان دیگر پمپ های آب وسیله ای برا کنترل و افزایش فشار آب می باشد. این دستگاه نیروی ال…

مصرف آب های زیر زمینی کشور

میزان اختلاف در سفره های آب زیر زمینی: همانگونه که میدانیم ایران کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک میباشد. وجود بیابان های خشک و بدون آب در ایران این کشور را با اقلیمی خشک به جهان معرفی می نماید. با توجه به توضیحات داده شده مقدار آبی که…

پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ: تمامی پمپ های سانتریفیوژ با روش گریز از مرکز کار کرده و تمامی ساختار آنها بر این اساس پایه گذاری شده است. همانگونه که میدانید هر جسمی که در یک مسیر دایره ای در حال حرکت باشد تحت تاثیر نیرویی از سمت مرکز دایره قرار میگیرد که…

بارندگی موثر

بارندگی موثر چیست: بارندگی موثر یا Effective Rainfall به مقدار بارندگی گفته میشود که تامین کننده نیاز آب گیاهان را برطرف میکند به عبارت دیگر مقدار آبی که برای سیراب کردن گیاهان و زمان بارندگی و یا تامین آب مورد نیاز برای گیاهان در زمان بع…

آب های جاری

رواناب سطحی چیست: در زمان بارندگی مقداری از آب در حال بارش در زمین نفوذ میکند و جذب زمین میگردد. که به این مقدارآب جذب شده آب نفوذی گفته میشود. مقدار دیگری از آب در هنگام بارش جذب درختان و به طور کلی گیاهان مشود که به این مقدار از آب بارندگی…
فولاد-صنع-صانعی-بوستر-پمپ1فولاد صنعت صانعی

جوش زیر پودری

جوش زیر پودری هنگامی که از جوش کاری فلزات سخن میگوییم باید توجه داشت که به طورکلی جوشکاری مدل های مختلفی دارد که یکی از آنها جوشکاری به روشئ ذوبی میباشد. به طور کلی به هر روشی که فلز پایه به صورت ذوب شده باعث ایجاد جوش شود روش جوش ذوبی…