تیرآهن یکی از مهمترین و اساسی ترین پروفیل های مورد استفاده در ساختمانی و بعضی از پرژه های صنعتی میباشد.که به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری مورد استفاده قرار می گیرد.

به علت مهم بودن این پروفیل باید به انواع و استاندارد های تولیدی آن بسیار توجه شود، به طور کلی تیر آهن دارای سه نوع اصلی می باشد که عبارتند از:

  1. IPE

این توع از تیرآهن بیشتر در کشور ما بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و نقشه های ساختمانی بیشتر از این نوع تیرآهن استفاده میکند و این نوع تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می شود .

برای شناخت این نوع از تیرآهن اگر از دو سر تیرآهن به آن نگاه کنیم ، ضخامت بالهای آن در ابتدا و انتها کاملاً یکنواخت می باشد.

  1. INP

این نوع از تیرآهن در کشورهای چین و روسیه تولید میشود و برای شناخت آنها اگر نگاه کنیم بالها در ابتدا نازک بوده و یه تدریج ضخیم می شوند.

  1.  IPB

این نوع از تیرآهن ها را تیر آهن عریض نیز می نامند این تیر آهن ها تفاوتی که با نوع اول دارند این است که طول بالهای آنها نسبت به نوع اول بیشتر است.

یکی از نکاتی که در اینجا باید به آن اشاره کرد حرف V و L است که گاهی در کنار تیر آهن های نوع IPB افزوده میشود، حرف V به معنی سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می باشد . به عنوان مثال IPBv نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین می باشد.

همچنین استاندارد های موجود در کشور ما عبارتند از:

  1. استاندارد های اروپا
  2. استاندارد چین
  3. استاندارد روسیه