در لوله کشی های امروز برای انتقال مایعات از لوله های فولادی استفاده میشود ولی همانگونه که در مقالات خوردگی هم صحبت کردیم عبور مایعات از داخل لوله ها میتواند در سطح درونی لوله ایجاد خوردگی نماید در انتقال آب این خوردگی و عوامل اکسیداسیون باعث میشود مایعات با برخورد به این مواد ایجاد ناخالصی در آب نمایند و این ناخالصی ها میتواند سلامت انسان را به خطر بیندازد.
برای جلوگیری از این مشکلات باید روشی را به کار برد که امکان اکسیداسیون در لوله های فولادی را از بین برده و انتقال مایع به صورت کامل و سالم انجام شود. در صنعت با استفاده از مواد مختلف این پوشش ایجاد شده و باعث جلوگیری از اکسیداسیون میشوند.
یکی از روش های پوشش گالوانیزه کردن لوله های فولادی میباشد که به دو روش گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم بر روی لوله های فولادی انجام می شود.
در ایران برای لوله های فولادی بیشتر از روش گالوانیزه گرم استفاده میشود در این روش لوله های فولادی در محلول روی و مواد دیگر غوطه ور شده و به این طریق مواد مذاب بر روی سطح داخلی و خارجی لوله فولادی قرار گرفته و سپس این مواد پوشش مناسبی را بر روی لوله فولادی ایجاد میکنند.
با استفاده از این نوع پوشش بر روی لوله های فولادی، اکسیداسیون انجام نمیشود و با این روش خوردگی اتفاق نیفتاده و لوله های فولادی برای انتقال مواد به خصوص آب نوشیدنی قابل استفاده میشود.باید به این نکته توجه داشت که پوشش گالوانیزه بر روی لوله های فولادی با ضخامت های مختلف انجام میشود و این ضخامت ها با توجه به نوع استفاده از لوله های فولادی متفاوت میباشند.
از پوشش گالوانیزه میتوان برای ایجاد پوشش بر روی تمامی تجهیزات از جمله شیرآلات، اتصالات، خطوط لوله و تمامی تجهیزات فلزی که در آنها از آهن و فولاد استفاده شده است استفاده کرد.

پوشش گالوانیزه چیست

پوشش گالوانیزه چیست