کونیک چیست

کونیک چیست

کونیک چیست ?

در این مقاله به بررسی هر چه بیشتر کونیک لوله و همچنین ساخت لوله های با تکنولوژی های گفته شده می پردازیم در ادامه به بررسی روش های تولید لوله می پردازیم.

۴-دستگاه اللنگاتور:

شمش های فولادی گرم شده را به وسیله  دستگاه اللنگاتور گرد می کنند.

۵-مرحله شلیک سمبه:

می توان به این نکته اشاره کرد که  این مرحله جالب ترین  مرحله از تولید  لوله های فولادی می باشد. در  مرحله شلیک سمبه به داخل شمش فولادی می باشدکه با سرعتی بالا سمبه ای به طول۱۲ متر را وارد شمش فولادی می کنند

۶-تاب گیری:

در این مرحله از تولید لوله های فولادی، اگر لوله مقدار کمی تاب داشته باشد صاف و یک دست می شود.

۷-جدا سازی سمبه:

در مرحله آزاد سازی سمبه ،سمبه داخل لوله را از آن جدا می کنند.

۸-مرحله کروی :

در این مرحله سر و ته لوله گرفته می شود و از حالت بریدگی و تیزی خارج می شود.

۹-مرحله کشش:

در این مرحله از تولید لوله های فولادی، لوله را به اندازه های متنوع تا ۲۴ متر تحت کشش قرار می دهد.

۱۰-مرحله سرد کردن:

لوله ها یحرارت دیده را توسط آب و با فرآیندی ویژه خنک می کنند.

۱۱-مرحله اندازه گیری:

لوله خنک شده به اندازه مورد نظر سفارش دهنده برش داده میشود

۱۲-مرحله آزمایش یا تست:

توسط کامپیوتر لوله را تست می کنند تا ضایعات از ما بقی جدا گردد.

۱۳-مرحله کونیک شدن دو سر لوله :

در این مرحله سر و ته لوله  توسط دستگاه کونیک و صاف می شود .بخاطر تسهیل امر جوشکاری

۱۴-پولیش زدن :

در این مرحله لوله  توسط روغنی مخصوص برای جلوگیری از زنگ زدگی پولیش می گردد.

۱۵-بستن لوله ها

در مرحله  نهایی لوله ها بسته بندی می گردند که شکل بسته بندی شش ضلعی می باشد و با تسمه محکم بسته وآماده بارگیری می گردد.

اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزهفولاد صنعت صانعی | اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزه