کونیک چیست

کونیک چیست

کونیک چیست

کونیک چیست

کونیک چیست ؟

لوله های بدون درز فولادی  به صورت اكسترودينگ به وسیله قالب ‌هاي متفاوت توليد مي‌شود.

عمدتا برای  تولید لوله های بدون درز فولادی، می بایست فرآیندی طراحی گردد که طی آن یک شمش فولادی تبدیل به لوله می گردد.

لوله های مانیسمان از شمش های فولادی تولید می شوند شمش های فولادی عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می گردند.

البته تولید لوله های بدون درز فولادی از مقاطع چهار گوش نیز امکان پذیر است اما انجام این عملیات باعث افزایش هزینه های  تولید و عرضه  می گردد.

نکته جالب توجه درباره روش تولید لوله مانیسمان این موضوع است که تولید از سایزهای بزرگ تر به سایز های کوچک تر می باشد وسایز های۲/۱و۴/۳و ۱اینچ معمولا” به روش سرد می باشد .

به این نحو که برای تولید سایز۲/۱اینچ ابتدا باید شمش ۷۶ پس از عملیات حرارت دادن سوراخ ۲/۱ایجاد می شود وپس از نورد وکشش درخط تولید لوله ۴/۱ ۱اینچ تولید شده وپس از آن باروش سرد لوله ۴/۱ ۱کشیده شده و پس از انجام عملیات اسید کاری و طی چند مرحله کشش به سایز موردنظر۲/۱اینچ می رسند .

این روش برای اولین بار توسط مهندسی آلمانی به نام مانیسمان بکار رفت و فقط در ایران به این نام خوانده می شود .

مراحل تهیه و تولید لوله های فولادی به شرح زیر است:

۱-برش:

در مرحله اول شمش های فولادی را بنا به تقاضای سفارش دهنده به ابعاد گوناگون برش می دهند

( البته ممکن است این شمش تولید داخل یا تولید کشورهایی چون اکراین باشد )

۲-مرحله گرمادهی:

شمش را داخل کوره های قوسی شکل وارد می کنند و با استفاده از سوخت گاز گرما دهی می شوند تا به مرحله سرخ شدن برسد.

۳-سامانه لخ پرس :

در این مرحله  از انجام عملیات تولید لوله های فولادی، شمش را به وسیله لخ پرس سوراخ می کنند.

اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزهفولاد صنعت صانعی | اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزه