در مقاله قبل به تشریح کاورهای شناور شش ظلعی پرداخیم در این مقاله به ادامه بحث و تشریح انواع دیگر کاور های شناور می پردازیم.

 

  • کاورهای شناور توپی :

کاور های شناور توپی از توپ هایی با قطر حدود ۴ اینچ تشکیل شده اند . این کاورها تقریبا ۹۱ درصد سطح آب را می پوشانند و به این وسیله از تبخیر جلوگیری می کنند. عملکرد این کاور ها به نحوی است که به خاطر پایین بودن ضریب انتقال حرارت هوای محبوس در توپ و نیز پایین بودن ضریب انتقال  حرارت پلاستیک ها ، ضریب انتقال حرارت کلی پایین می آید و انرژی پتانسیل لازم را جهت تبخیر آب به آب داده نمی شود . کاور های شناور توپی تقریبا ۹۰ درصد احنمال تبخیر آب را کاهش می دهند .

مدل دیگری نیز از کاورهای شناور توپی موجود است که در این مدل توپ ها ، حالت بالستیک دارند و بخشی از این توپ در داخل آب قرار می گیرند  .

در این مدل از کاور ها ، تقریبا ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد از توپ ها در داخل آب قرار می گیرند . این حالت باعث می شود تا توپ ها در مقابل انرژی باد مقاوم تر باشند . از مزایای استفاده از  این شناورها امکان نصب تجهیزات ثابت و یا متحرک در داخل استخر  می باشد به گفته دیگر این شناور ها هیچ گونه مانعی برای نصب تجهیزات به وجود نمی آورند.

  • کاورهای شناور شش وجهی :

این کاورها، محصولی است که تقریبا شرایطی مابین دو شناور قبلی را دارد با این مزیت که ۹۹ درصد سطح را پوشش می دهند . در تمام جهت ها متقارن هستند . برای نصب تجهیزات ثابت و متحرک هیچ گونه مانعی ایجاد نمی کند .

یکی از مواردی که برای جلوگیری از تبخیر در این کاور ها مورد استفاده قرار می گیرد رنگ این محصول است که باعث می شود انرژی کمتری به آب داخل استخر منتقل گردد.