کابل پمپ شناور

کابل پمپ شناور

پمپ های شناور نوع خاصی از پمپ های صنعتی می باشند که در داخل چاه قرار می گیرند به همین دلیل خواص خود را دارند. یکی از این موارد کابل برقی است که در ساختار این پمپ ها استفاده می شود به طور کلی به کابل های استفاده شده در ساختار پمپ شناور کابل شناور گفته می شود. این کابل ها که به نام کابل های ESP هم شناخته می شوند باید بتوانند وزن خود را به صورت کامل تحمل کنند.

کابل های پمپ شناور در برابر آب و خوردگی باید مقاومت کامل داشته باشند همچنین باید در اثر تحمل وزن دچار کشش نشوند زیرا در اثر کشش امکان قطع شدن کابل های فلزی داخل کابل وجود دارد. کابل پمپ شناور در انواع مختلف وجود دارد که نسبت به نیاز باید آن را انتخاب کنیم. از عوامل مهم در گزینش کابل پمپ شناور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

هزینه

مقدار جریان عبوری از داخل کابل

حداکثر و حداقل افت ولتاژ مورد نیاز پمپ

ولتاژ نامی

بیشترین و کمترین دما

فضای موجود

گاز و سیال موجود که با کابل در تماس است

فرسایش در دیواره چاه

لرزش و فرکانس

کابل های پمپ شناور در مدل های تخت و گرد تولید می شوند. همچنین باید توجه داشت برای تولید کابل پمپ شناور باید موارد ایمنی و استاندارد های جهانی مورد نظر قرار گیرد به همین دلیل استانداردهایی برای تولید لوله های پمپ شناور تدوین گردیده است. از استاندارد هایی که در تولید کابل پمپ شناور استفاده می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • IEEE1017
  • IEEE1018
  • IEEE1019
  • API RP-11S5
  • API RP-11S6

کابل های پمپ شناور از لایه های مختلف تشکیل می شوند که هر یک از لایه ها خواص مخصوص به خود را داشته و همچنین از نظر جنس و مقاومت با لایه دیگر متفاوت است. در زیر به لایه های کابل پمپ شناور اشاره می کنیم:

  • هادی
  • عایق
  • روکش
  • خفاظ عایق
  • آرمور