پوشش دهی و محافظت از لوله ها
پوشش دهی  و محافظت از لوله ها

پوشش دهی و محافظت از لوله ها

همانگونه که در مقالات قبل اشاره شد پوشش ها انواع مختلفی را شامل می شوند. در این مقاله به بعضی از این پوشش ها پرداخته و در مورد آن ها کمی بیشتر صحبت می کنیم.

پوشش های زغال سنگی یا آسفالتی:

پوشش های زغال سنگی  Coal Tar Enamel  یا به اختصار CTE  و آسفالتی تقریبا از سال ۱۹۴۰ مورد استفاده بشر قرار گرفته شده است. این پوشش ها که از پایه پلیمری است که از پلاستی سایز کردن قطران زغال سنگ حاصل می شود. در ادامه چرخه تولید پوشش های زغال سنگی یا همان آسفالتی برای رسیدن به خواص مطلوب به آن پر کننده های معدنی اضافه می کنند. قابل ذکر است این سیستم پوششی از چهار جز اصلی تشکیل می شود که در زیر به آنها اشاره می شود:

  • پرایمر
  • قیر زغال سنگی
  • پوشش الیاف شیشه درونی
  • پوشش الیاف شیشه بیرونی

برای استفاده از پوشش زغال سنگی یا آسفالتی جهت حفاظت از لوله های فولادی موجود در مسیر خط لوله در برابر خوردگی و یا آسیب های احتمالی باید ابتدا قیر زغال سنگ گرم شده را بر روی لوله  های فولادی ای که با پرایمر آماده شده است بریزیم سپس الیاف شیشه ای درونی ای را که با آنامل آغشته شده است فورا بر روی لایه قبلی می ریزند پس از پخش نموندن لایه دوم، لایه الیاف شیشه ای بیرونی را که آغشته به قطران زغال سنگ شده است را بر روی لایه دوم می کشند. وجود الیاف های شیشه ای درونی و بیرونی در سیستم پوشش زغال سنگی ( CTE ) به خاطر بالا بردن مقاومت مکانیکی لوله های فولادی موجود در مسیر خط لوله و نیز محافظت از لوله های فولادی موجود در خطوط لوله  در برابر تنش های خاک و یا آسیب های احتمالی دیگر  از جمله نیروهای امواج موجود در دریا و غیره نیز به کار گرفته می شود.

ادامه دارد…