پمپ آب

پمپ های آب:

پمپ های آب وسیله ای برای افزایش و کنترل فشار آب در ساختمان های چند طبقه، برج ها و به طور کلی ساختمان هایی که افت فشار دارند به کار می رود. به بیان دیگر پمپ های آب وسیله ای برا کنترل و افزایش فشار آب می باشد. این دستگاه نیروی الکتریسیته را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند و این انرژی مکانیکی را به آب منتقل می نماید.

دلایل استفاده از پمپ های آب:

امروز با رشد شهرسازی و افزایش جمعیت در شهرها ساختمان های یک طبقه به ساختمان های با طبقات زیاد و واحد های بیشتر تبدیل گردیده است. به این دلیل فشار آب در مناطق شهری دچار افت گردیده و این اختلاف در فشار باعث آسیب به تجهیزات و همچنین مشکل در استفاده ساکنان میگردد به همین دلیل در مکان هایی که مشکل فشار ایجاد میگردد با قرار دادن پمپ های آب این مشکل برطرف گردیده و فشار آب تنظیم می شود.

انواع پمپ های آب:

همانگونه که گفته شد از پمپ های آب برای کنترل و افزایش فشار آب در ساختمان ها استفاده میشود. انتخاب پمپ ها به موارد زیر بستگی دارد:

  • متراژ ساختمان
  • تعداد طبقات
  • تعداد واحد ها
  • مقدار مصرف
  • تعداد شیر خروجی
  • فشار آب ورودی

پمپ های آب در مدل ها و قدرت های مختلف وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:

در ساختمان ها برای کنترل فشار و افزایش فشار آب از سیستم هایی در کنار پمپ های خانگر استفاده میشود. بعضی از این سیستم ها در زیر آمده است:

  • منبع تحت فشار
  • کلید دیجیتال
  • تابلو فرمان

نکته:

در زمان نصب پمپ های آب باید در نظر داشت که بهترین مکان برای نصب این پمپ پایین تر و یا همسطح ورودی آب است که فشار مکش ایجادی مثبت می باشد.