نخستین لوله کشی جهان
نخستین لوله کشی جهان

نخستین لوله کشی جهان

با توجه به تحقیقات انجام شده و همچنین شواهد و آثار موجود می توان به جرات گفت که ایرانیان اولین کسانی بودند که از سیستم لوله کشی در سازه های باستانی استفاده کرده اند. به گفته دیگر ایرانیان در دوره ساسانیان از فناوری بسیار پیچیده و علمی برای لوله کشی در شهر ها و همچنین آبیاری کشاورزی استفاده کرده اند این ساختار ها حتی در زمان امروز نیز یکی از پیچیده ترین فناوری های لوله کشی می باشد.

به طور کلی می توان گفت در دوره ساسانی توجه بسیار زیادی به فناوری لوله کشی و انتقال آب شده است و به همین دلیل ایرانیان از زمان باستان از سیستم های لوله کشی بهره مند بوده اند. این سیستم لوله کشی شامل رساندن آب آشامیدنی به درون خانه ها بوده است، این سیستم های لوله کشی تماما با در نظر گرفتن شرایط محیطی و به کار بردن فناوری و محاسبات مهندسی بوده است.

ایرانیان در دوره ساسانیان چشمه های موجود در قسمت پایین روستا و منطقه را لایروبی می کردند و با ایجاد سوراخ هایی این چاه ها را به وسیله ساروج( ترکیب آهک، گچ، سفیده تخم مرغ و مواد دیگر) آبندی می کردند استفاده از ساروج در مواردی نیز برای اتصال قطعات سفالی لوله کشی که به صورت نر و ماده ساخته می شد مورد استفاده قرار میگرفت.

ذکر این نکته بسیار مهم است که جنس لوله های موجود در این مسیر های لوله سفال بوده است (تنبوشه) که هر قطعه به قطعه بعدی متصل می شده است.

با توجه به بررسی های انجام شده در مسیر لوله های باستان دانشمندان به نکات بسیار جالبی پی بردند که از نظر علمی بسیار پیشرفته می باشد، یکی از این موارد رساندن آب از طریق لوله کشی به ساختمان هایی است که در ارتفاع ساخته شده است در این موارد لوله کشی به صورت ماریچ ساخته شده است. با توجه به موارد گفته شده لوله کشی صنعتی در دوره ساسانیان در ایران پیشرفت بسیار زیادی داشته است.