مزایای نیروگاه های آبی:

مهم ترین مزیت نیروگاه های آبی نسبت به سایر نیروگاه ها، عدم استفاده از سوخت های فسیلی است. به گفته دیگر انرژی تولید شده از طریق توربین آبی یکی از انرژی های پاک می باشد. در نتیجه با تغییر قیمت سوخت های فسیلی، تغییری در هزینه تولید نیرو در نیروگاه های آبی بوجود نخواهد آمد. عمر متوسط نیروگاه های آبی نسبت به سایر نیروگاه ها بالاتر است، بطوری که عمر برخی از این نیروگاه ها که اکنون در حال استفاده هستند، نزدیک به۵۰ تا ۱۰۰ سال است.

در زمان احداث سد، برآورد قیمتی که برای احداث نیروگاه ها بر روی سد تخمین زده می شود هزینه نسبتا نا چیز است که البته ایجاد نیروگاه بر روی سد در کمترین زمان ممکن، هزینه های انجام شده را جبران خواهد کرد.

در نیروگاه های آبی از آنجایی که هیچ سوخت فسیلی ای استفاده نمی شود، در نتیجه هیچ دی اکسید کربنی وارد محیط زیست نمی شود.( دی اکسید کربن یکی از گاز های گلخانه ای است که افزایش آن در محیط زیتس خطرناک بوده و آسیب جبران ناپذیری به کره زمین وارد می کند.)

البته ذکر این نکته مهم است که در هنگام احداث نیروگاه ها، مقدار بسیار کمی دی اکسید کربن وارد فضا می شود که در مقایسه با سایر نیرو گاه ها بسیار نا چیز می باشد.

معایب نیرو گاه های آبی :

آسیب به محیط زیست: پروژه های احداث سد عمدتا تغییرات زیادی بر روی اکوسیستم منطقه مورد نظر برای احداث سد ایجاد می کند. به عنوان مثال، ساخت سد بر روی کرانه های اقیانوس اطلس و آرام از میزان ماهی های قزل آلای موجود در رودخانه ها کاسته است.

انتشار گاز های گلخانه ای :

آب ذخیره شده در پشت سد ها در مناطق گرمسیری باعث تولید مقدار قابل توجهی گاز گلخانه ای می شود. (گاز هایی چون دی اکسید کربن، متان )

این گاز ها در اثر پوسیده شدن زباله ها و گیاهانی  تولید می شود که از طریق جریان آب از رودخانه ها به سمت سد می آیند. بیشتر گاز گلخانه ای تولید شده گاز متان است که در مقایسه با دی اکسید کربن بسیار خطرناک تر است.

جابه جایی جمعیت :

از دیگر معایب ساخت سد، جابجایی و مهاجرت جمعیت به منطقه ای است که سد در ان مکان احداث شده است.