مخازن
مخازن

مخازن

مخازن جهت ذخیره سازی و نگهداری سیالات مورد استفاده قرار می گیرد. مخازن بر اساس موارد زیر تقسیم بندی می شوند:

 1. ماهیت و شرایط سیا لمورد نظر ( فشار سیال مورد نظر)
 2. دمای مورد نظر محیط
 3. دمای سیال
 4. نوع سازه و ساختمان مخزن

با این نوع از تقسیم بندی، مخازن به سه دسته تقسیم میشوند:

 1. مخازن بالای سطح زمین
 2. مخازن زیر سطح زمین
 3. مخازن دو دیواره

به طور کلی با توجه به ساختمان مخازن می توان آنها را به پنج دسته زیر تقسیم کرد:

 1. مخازن با سقف ثابت
 2. مخازن ذخیره با سقف شنارود خارجی
 3. مخازن ذخیره با سقف شناور داخلی
 4. مخازن ذخیره سقف شناور با پوشش سقف گنبدی
 5. مخازن ذخیره با فشار ثابت

اگر بخواهیم برای نمونه مخازن با سقف ثابت را بیشتر توضیح دهیم باید گفت این نوع مخازن جهت نگهداری موادی به کار می رود که قابلیت تحمل دمای محیط را دارند و تبخیر نمی شوند. در این مخازن می توان فشار دلخواه را برای نگهداری مواد با استفاده از شیر کنترل اعمال کرد.

همچنین در مورد مخازن با سقف شناورد می توان گفت در این مخازن سقف به صورت شناور طراحی می شود تا از تبخیر مواد جلوگیری و از ایجاد فشار بخار مواد جلوگیری شود. این مخازن برای نگهداری مواد با فشار ۱۱/۱ PSI با بالا استفاده می شود.

یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مخازن می باشد. که به طور کلی این دسته از مخازن را می توان به سه دسته تقسیم کرد.

 1. مخازن ذخیره اتمسفریک

این نوع از مخازن در سایزها و ابعاد مختلف برای ذخیره سازی موادی مانند نفت خام، بنزین، کازوئیل (البته در دمای محیط) استفاده می شود.

 1. مخازن ذخیره کروی

با در نظر گرفتن اینکه پروپان و بوتان در دمای مخیط به صورت گاز می باشد و فقط در درجه ۷- و -۴۲- سانتی گراد بصورت مایع می باشد برای ذخیره سازی آنها باید از عامل فشار استفاده شود این در حالی است که مخازن ذخیره اتمسفر قابلیت تحمل فاشر بالا را ندارند و می بایست از مخازن ذخیره کروی استفاده شود که قابلیت تحمل فشار ۱ Bar را دارند.

 1. مخازن تحت فشار

این مخازن عموما در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها استفاده می شود و قابلیت تحمل فشار ۱ Bar الی ۶۸۰ Bar را دارد.