لوله مانیسمان چیست

لوله مانیسمان چیست

لوله های مانیسمان:

لوله های مانیسمان به نوعی از لوله ها گفته می شود که بر روی آن ها هیچ گونه درز و یا جوشی وجود ندارد.

ما در این مقاله به بررسی مراحل مختلف تولید لوله های بدون درز از ابتدا تا انتها می پردازیم.

نحوه تولید این لوله ها به این نحو است که در طول پروسه تولید،

از شمش های فولادی استفاده می شود و از ابتدای کار هیچ گونه درزی در لوله به وجود نمی آید.

لوله های مانیسمان یا همان لوله های بدون درز به صورت اکسترودینگ در قالب های متفاوتی تهیه و تولید می شوند.

قاعدتا در فرآیند تولید و تهیه  لوله های بدون درز( مانیسمان) فولادی از شمش های فولادی استفاده می گردد.

برای تهیه لوله های بدون درز از فرآیند کشش و نورد شمش های گرد فولادی استفاده می شوند

( الیته از شمش های چهار گوش نیز می توان جهت تهیه لولههای بدون درز می شود.  اما تهیه این لوله های بدون درز به این روش مقرون به صرفه نیست.)

در این روش تهیه و تولید لوله های بدون درز( مانیسمان) تولید لوله ها از سایز های بزرگ به سایز های کوچک تر هستند و سایز های ۲٫۱ و ۴٫۳ و ۱ اینچ معمولا به روش سرد تهیه و تولید می شوند.

برای تهیه لوله های مانیسمان سایز ۲٫۱ می بایست شمش ۷۶ را پس از حرارت دادن به سایز ۲٫۱ سوراخ کنند.

بعد از این مرحله شمش های سوراخ شده وارد فرآیند نورد و کشش می شوند و پس از آن به روش سرد کشیده می شود و اسید کاری می شود.

بعد از چندین مرحله کشش به سایز دلخواه ۲٫۱ اینچ می رسیم. این روش تولید لوله های بدون درز( مانیسمان) اولین توسط یک مهندس آلمانی به نام مانیسمان صورت گرفته است.

اکنون به بررسی مراحل مختلف تهیه و تولید لوله های مانیسمان ( بدون درز) می پردازیم:

  • مرحله برش کای شمش ها:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز، شمش های فولادی بنا به درخواست و تقاضای متقاضی در ابعاد متفاوت برش داده می شود.

۲-مرحله گرمادهی:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز شمش های فولادی را درون کوره های قوسی شکلی قرار می دهند که با استفاده از سوخت گاز گرم می شوند.

گرما دهی شمش های فولادی را تا آن مرحله ادامه می دهند که شمش های فولادی به رنگ سرخ در آیند.

  • مرحله لخ پرس :

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز، شمش های فولادی را به وسیله لخ پرس سوراخ می کنند.

  • استفاده از دستگاه اللنگاتور:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز شمش های فولادی سرخ شده را توسط دستگاه اللنگاتور گرد می کنند.

۵-مرحله شلیک سمبه:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز، سمبه ای را  با سرعت بالا به طول ۱۲ متر به درون شمش فولادی گرم شده شلیک می کنند.

می توان به جرات گفت که در تمام فرآیند های تولید لوله های بدون درز مرحله شلیک سمبه جالب ترین مرحله است.

۶-مرحله تاب گیری:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز، لوله ها را صاف و یک دست می کنند و تاب های موجود بر روی لوله گرفته می شود.

۷-مرحله جداسازی سمبه:

در مرحله از تولید لوله های بدون درز، سمبه ای که به درون شمش فولادی شلیک شده بود جدا می شود.

۸-مرحله کروی :

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز ابتدا و انتها لوله ها گرفته می شود و لوله هابه صورت گرد در می آید.( قبل از این مرحله سر و ته لوله ها به صورت تیز و برنده است.)

۹-مرحله کشش:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز لوله ها را در اندازه های متفاوت ۲۴ متر تحت عملیات کشش قرار می دهند.

۱۰-مرحله سرد کردن:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز لوله ها را به وسیله آب طی فرآیندی مخصوص خنک می کنند.

۱۱-مرحله اندازه گیری:

در این مرحله لوله طبق خواسته متقاضی در ابعاد مورد نظر برش داده می شود.

۱۲-مرحله آزمایش یا تست:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز  لوله ها را توسط نرم افزار های کامپیوتری تست می کنند.  تا ضایعات جدا گردد.

۱۳-مرحله کونیک شدن دو سر لوله :

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز در این مرحله سر و ته لوله با دستگاه کونیک و صاف می کنند.

۱۴-پولیش زدن :

این مرحله از تولید لوله های بدون درز، برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله را توسط روغنی مخصوص پولیش می کنند.

البته این عمملیات بیشتر برای مشتریان خارجی انجام می شود.

۱۵-مرحله بسته بندی لوله های مانیسمان:

در این مرحله از تولید لوله های بدون درز لوله های تولید شده را به صورت ۶ ضلعی بسته بندی می کنند. بعد از بسته بندی لوله را به وسیله تسمه می بندند و آماده بارگیری می کنند.

اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزهفولاد صنعت صانعی | اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزه