لوله درز مخفی
لوله درز مخفی

لوله درز مخفی

لوله های فولادی در صنعت لوله کشی مصارف بسیار زیادی دارند به همین دلیل مطابق با نوع مصرف از لوله های مختلف استفاده می شود.

یکی از این نوع لوله های لوله های درز مخفی می باشد. لوله درز مخفی یک مدل از لوله درزدار می باشد که درز به وجود آمده از جوشکاری به وسیله کشش گرم و یا به وسیله سنگ فرز از بین برده می شود. این لوله ها شباهت به لوله مانیسمان دارند ولی در واقع همان لوله های درزجوش می باشند.

ذکر این نکته بسیار مهم است که به دلیل حذف درز حاصل از جوشکاری به وسیله کشش گرم و یا دستگاه فرز این لوله ها استحکام قبل را ندارند، این نکته باعث می شود که از این لوله ها در مصارفی که امکان ایجاد فشار به دیواره لوله وجود دارد استفاده نشود.

به گفته دیگر لوله های درز مخفی به عنوان لوله های فشار قوی شناخته نمی شوند (فشار بیش از ۲۰ بار را فشار قوی می نامند) البته در مواردی خاص با محاسبات دقیق می توان لوله های درز مخفی را تولید کرد که بتوانند در فشار بالا نیز مورد استفاده قرار گیرند.

گاهی لوله های درز مخفی را به عنوان لوله مانیسمان معرفی می کنند که برای تشخیص این موضوع بهترین راه بررسی لوله از داخل می باشد زیرا جوش لوله از داخل راحت تر مشخص می شود. لوله های درز مخفی معمولا مطابق با استاندارد ISIRI-3574 تولید می شود.

از لوله های درز مخفی در صنایع استفاده بسیار می شود که صنعت خودرو یکی از این موارد می باشد از لوله درز مخفی در تولید کمک فنر و بوش در ساختار خودرو استفاده می شود. یکی دیگر از موارد استفاده از لوله های درز مخفی سازه هایی می باشد که در آنها جوش داخل لوله در لوله های درزجوش باعث می شود که سازه به صورت کامل روی هم سوار نشده و مشکل ایجاد کند به همین دلیل در این موارد از لوله های درزمخفی استفاده می شود.