شیرهای صنعتی
شیرهای صنعتی

شیرهای صنعتی

شیر های صنعتی به دسته ای از شیرآلات گفته می شود که بیشتر در سایزهای بزرگ و جهت مصارف صنعتی تولید می گردد. در زیر به نمونه هایی از این دسته از شیر ها اشاره می کنیم.

شیر های اطمینان:

شیر اطمینان به مدلی از شیر های صنعتی گفته می شود که جهت تنظیم، کاهش و یا ثابت نگه داشتن فشار خروجی شیر در خطوط انتقال، شبکه های توزیع آب های آشامیدنی و یا در مورد دیگر مانند موتورخانه ها و کارخانه ها در صورت وجود نوسان در فشار های وروردی مورد استفاده قرار می گیرد. شیر های فشار شکن در دو مدل مکانیکی و پایلوت دار مورد استفاده قرار می گیرند. شیر های فشار شکن به نحوی طراحی شده اند که در یک فشار که از قبل تنظیم و تعیین شده، عمل می کنند و مخازن تحت فشار و سایر تجهیزات و بخش های سیستم که در معرض فشار هستند را در مقابل فشار بیش از حد مجاز محافظت می کند.

شیرهای کنترل:

شیر کنترل به مدلی از شیر های صنعتی گفته می شود که در سیستم های کنترل فرآیند کاربرد دارند. این شیرها با گرفتن فرمان از یک کنترلر باز یا بسته می شوند( دخالت انسان وجود ندارد.) از این نوع شیر ها برای کنترل کردن فشار، دما، دبی و یا ارتفاع مایعات و سیالات استفاده می شود. نیروی لازم برای باز و بسته کردن شیر در شیر کنترلی به صورت الکتریکی، هیدرولیکی یا پنوماتیکی است.

شیرهای یک طرفه :

شیر های یک طرفه به مدلی از شیر های صنعتی گفته می شود که در آن سیال مورد نظر (مایع ، گاز)، فقط می تواند در یک جهت حرکت کند و امکان بازگشت ندارد) مسیر بازگشت به روی سیال مسدود است.) این شیر ها عموما در پمپ ها، جک های الکتریکی و تجهیزات نیروگاهی و صنایع شیمیایی به کار گرفته می شوند.

انواع شیر های یک طرفه :

  • شیر های یک طرفه لولایی
  • شیر های یک طرفه فشاری
  • شیر های یک طرفه پیستونی
  • شیر های یک طرفه کره ای