روش جوشکاری لوله های فولادی
روش جوشکاری لوله های فولادی

روش جوشکاری لوله های فولادی

لوله های انتقال گاز عمدتا از لوله فولادی انتخاب می شوند و اتصال این لوله ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، ارتباط لوله های انتقال گاز در مسیر لوله کشی در حالت معمول به صورت جوشکاری بین لوله ها انجام می شود که جوشکاری لوله های انتقال گاز( در خطوط انتقال گاز طبیعی و گاز مایع) از مهم ترین جوشکاری هایی است که امروزه انجام می پذیرد. دقت عمل در عملیات انجام جوشکاری لوله های فولادی مسیر لوله کشی انتقال گاز در تاسیسات نفتی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد.

در انجام عملیات جوشکاری لوله های فولادی انتقال گاز، علاوه بر کیفیت جوش باید به فشار وارده بر جداره لوله های فولادی( فشاری تقریبا برابر با ۱۰۰۰PSI) نیز توجه ویژه ای کرد.

پیش از انجام عملیات جوشکاری لوله های فولادی باید به موارد زیر توجه کرد:

  • سطح لوله هایی که قرار است به هم جوش داده و متصل شوند باید عاری از هر گونه مواد زائدی باشد به گفته دیگر سطح جوشکاری در لوله های فولادی باید کاملا پاک باشند.
  • دستگاه جوش و الکترود باید سالم باشند به همین دلیل قبل از عملیات جوشکاری باید دستگاه های جوشکاری مورد بررسی کامل قرار گیرد.
  • محیط انجام عملیات جوشکاری باید عاری از مواد آتش زا باشد زیرا امکان ایجاد خطر وجود دارد که در این پروژه ها می تواند مشکلات جبران ناپذیری ایجاد کند.

آماده کردن لب های جوش در جوشکاری لوله های فولادی:

  • برای لوله هایی از قطر ۱٫۲ اینچ تا قطر ۲ اینچ بدون عمل پخ زدن انجام می شود، که در طی این عملیات ، عمل قرار دادن در فاصله مناسب جوشکاری را انجام می دهیم.
  • حالت جناقی یک طرفه(V شکل )
  • حالت جناقی دو طرفه(X شکل )
  • حالت لاله ای یک طرفه( U شکل )
  • حالت لاله ای دو طرفه( H شکل )