تصفیه آب
تصفیه آب

تصفیه آب

در مقاله قبلی به بررسی اهمیت تصفیه آب و  خصوصیات آب های سطحی پرداختیم. در این مقاله به بررسی خصوصیات آب های زیر زمینی و بیان روش های مختلف تصفیه آب می پردازیم.

خصوصیات آب های زیر زمینی :

 • معمولا دی اکسید کربن موجود در این آب ها زیاد است.
 • این آب ها معمولا حاوی سختی می باشند.( البه سختی موقت)
 • PH  این آب ها معمولا بین ۶٫۹ -۷٫۹ می باشد.
 • این آب ها معمولا همراه شن می باشد و ذرات معلق موجود در آن ها کم است.
 • معمولا مواد آلی در این آب ها زیاد نیست، ولی املاح موجود در این آب ها عمدتا زیاد است.
 • این آب ها گاهی شامل آهن محلول و منگنز محلول هستند.
 • در آب های شور معمولا یون کلرو سدیم بسیار زیاد است.

فرآیند های مختلفی که جهت تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند بستگی به منبعی دارد که آب از آن جا تامین می شود. آب های زیر زمینی عمدتا عاری از عوامل بیماری زا هستند. این آب ها عمدتا می توانند با افزودن  مقدار کمی مقدار کلر (برای جلوگیری از آلودگی) وارد شبکه های توزیع آب شوند.

اما گاهی این آب ها ممکن است همراه با مقدار زیادی جامدات محلول در آب، گاز ها و یا مقادیری منگنز و یا آهن باشند که در این صورت مراحل تصفیه آب، پیچیده تر می شود.

روش هایی که عمدتا برای تصفیهآب های زیر زمینی به کار برده می شوند عبارت اند از:

 • هوا دهی
 • سختی گیری
 • فیلتراسیون
 • گند زدایی
 • ذخیره سازی

آب های سطحی نسبت به آب های زیر زمینی عمدتا حاوی آلاینده های بیشتری هستند، از این رو ممکن است مراحل پیچیده تری برای تصفیه این آب ها لازم باشد. فرآیند های مختلفی که برای تصفیه آب های سطحی به کار برده می شوند عبارت اند از :

 • آشغال گیری
 • تصفیه شیمیایی مقدماتی
 • ته نشینی
 • انعقاد و لخته سازی
 • فیلتراسیون
 • جذب سطحی
 • گند زدایی