انواع سد

سد های خاکی :

سد های خاکی عموما از مصالحی که در همان منطقه مورد نظر وجود دارد ساخته می شود  که اصولا دارای هسته رسی است . . سد های خاکی به دو دسته همگن و نا همگن تقسیم بندی می شود.

در صورتیکه تمام مصالح به کار برده شده در سد یکسان باشد ، سد از نوع همگن است و در غیر این صورت ، اگر در ساخت سد غیر از رس از خاک های دانه درشت هم استفاده شود ، سد مورد نظر از نوع نا همگن است .

سد های سنگریز :

این سد درست مانند سد های خاکی ناهمگن هستند. با این تفاوت که ، در سد های خاکی همگن مرکز سد از خاک رس ساخته میشود و در بخش های کناری از سنگ دانه های درشت استفاده میشود ، در حالی که در سد های سنگریزه ، در قسمت میانی از سنگ ریزه های نفوذ ناپذیر استفاده می شود و در قسمت کناری از سنگ ریزه های درشت تر استفاده می شود . سنگریزه های استفاده شده باید خاصیت ، جذب کم آب ، سایش کم ، مقاومت فشاری بالا داشته باشند و همچنین در برابر سرما و گرما مقاوم باشند .

سد های بتنی وزنی :

برای ساخت این سد ها از بتن استفاده می شود و به دلیل وزن زیاد این بتن ها ، شکل سد هیچ تکانی نمی خورد . این سد ها عمدتا در دره های عریض ساخته می شود .

سد های بتنی قوسی :

این سد ها عمدتا در دره هایی با شیب زیاد و از جنس سنگ هستند . مزیت این سد ها در این است که اگر به هر دلیلی ترکی در دیواره سد ایجاد شود ، خود فشار آب باعث به هم آمدن آن ترک می شود و سد تعمیر می گردد .

سد های بتنی پشت بند دار :

ظاهر این سد ها را میتوان اینگونه تشریح کرد که  مانند دیوار های بلند در پی زمین هستند که توسط تیر چه های محکم نگه داشته می شود .

سد های لاستیکی :

جنس این سد ها از لاستیک است و عملکرد این سد ها به نحوی است که این لاستیک ها را پر از هوا می کنند تا  بتوانند حجم آب را تحمل کنند . البته این سد ها عمدتا بر روی رود خانه های فصلی استفاده می شوند .