استانداردهای طراحی و تولید پمپ

استانداردهای طراحی و تولید پمپ

استانداردهای طراحی و تولید پمپ

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد ISO 281

استانداردهای طراحی و تولید پمپ ، استاندارد ISO 281 استانداردی است که جهت محاسبه و تعیین مقدار بار دینامیکی و همچنین  تعیین مقدار طول عمر یاتاقان های غلطشی مورد استفاده قرار می گیرد. درانجام فرآیند طراحی دینامیکی محور پمپ های سانتریفوژ، استاندارد ISO 281 نکات بسیار قابل توجهی جهت نحوه بدست آوردن نیروها و طول عمر یاتاقان ها در اختیار طذاحان و تولید کنندگان پمپ قرار می دهد..

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : سری استانداردهای ISO 3740، ISO 3744، ISO 3746

سری استانداردهای ISO 3740 ، ISO 3744، ISO 3746 جهت تعیین، محاسبه میزان و تحلیل اکوستیکی و سطوح فشاری نویز در پمپ های سانتریفوژ مورد استفاده قرار می گیرد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد ISO 5198

استاندارد ISO 5198 یک استاندارد انگلیسی است که در مورد تست های  نحوه عملکرد پمپ های سانتریفوژ ،  میزان جریان مختلط و پمپ های محوری نکات بسیار مهمی را در اختیار طراحان و تولید کنندگان پمپ قرار می دهد.. این استاندارد کلاس  بسیار دقیقی از تست ها (معمولا کلاس A) را مورد بررسی قرار می دهد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد EN 10204

این استاندارد بطور کلی تمامی تست ها و مدارک مورد نیاز جهت محصولات ساخته شده از استیل ضد زنگ را در بر دارد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد ASME SEC V, DIV 2, ARTICLE 6

این استاندارد الزامات و روش های تست های غیر مخرب را بیان می کند. البته این قسمت، تمامی تعهدات سازنده را در قبال تست در نظر گرفته و بیان می کند.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد ASME SEC VIII, DIV 1, APPENDIX 07

این استاندارد جهت طراحی مخازن تحت فشار راهنمایی های بسیار ارزنده ای برای طراحان و تولید کنندگان پمپ دارد که طبق این استاندارد با بررسی و تحلیل مسائل  مربوط به مواد و فن آوری و تکنیک های  مطمئن، به طراحی مخازن تحت فشار مورد استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی و سایر صنایع پرداخته می شود.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد ISO 6743

استاندارد ISO 6743  تمامی جزئیات  روانکارها و همچنین روغن های صنعتی را که در صنعت پمپ سازی به کار می روند رابررسی و تحلیل می کند.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد SSPC-SP 1

استاندارد SSPC-SP 1   تمامی الزامات و نکات  مورد نیازجهت حلال های پاک کننده سطوح ساخته شده از فولاد ضدزنگ را بررسی و تحلیل می کند.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد SSPC-SP 2

استاندارد SSPC-SP 2 تمامی نکات و راهنمایی های لازم  جهت تمیزکردن و پاک سازی ایزارهای دستی فولادی را معرفی می کند. این تجهیزات، تجهیزاتی بدون نیروی محرکه هستند.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد SSPC-SP 3

استاندارد SSPC-SP 3  نکات لازم جهت تمیزکردن و پاک سازی ابزارآلات دارای قدرت با پوشش های فولادی را معرفی می کند.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد SSPC-SP 10

استاندارد SSPC-SP 10 مشترک، نکات مورد نیاز برای تمیزکردن و پاک سازی سطوح فولادی تقزیبا سفید رنگ و یا رنگ شده و یا رنگ نشده را بوسیله از مواد خورنده،  تحت پوشش می دهد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد ASME/ANSI B16.5

استاندارد ASME/ANSI B16.5 در زمینه فلنج های لوله ها و اتصالات فلنجی نکات قابل توجهی برای طراحان و تولید کنندگان در  صنایع پمپ سازی دارد. بر طبق این استاندارد دما و فشار نسبی، مواد، ابعاد، تلرانس و روش های طراحی برای فلنج لوله ها و اتصالات فلنجی بیان می شود.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد NFPA 20

بر طبق استاندارد  NFPA 20 احتیاجات  لازم جهت نصب پمپ های ثابت آتش نشانی، بیان می شود.پ

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-1

استاندارد IEC 60034-1 کلیه ماشین های الکتریکی دوار را از لحاظ تعاریف و عملکرد در بر می گیرد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-2

استاندارد IEC 60034-2 راه های مخصوص تعیین میزان افت های جداگانه ماشین های الکتریکی را مشخص می کند.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-8

این قسمت از استاندارد مربوط به تمامی تعاریف ماشین های الکتریکی جریان مسقیم و غیر مسقیم می شود.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60072

استاندارد IEC 60072 بیشتر ماشین های الکتریکی با اهداف صنعتی را در محدوده مشخصی در بر می گیرد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-5

استاندارد IEC 60034-5 میزان درجه حفاظت  از محفظه پوششی ماشین های الکتریکی دوار را تحلیل و بررسی می کند.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-6

استاندارد IEC 60034-6 به تجزیه و تحلیل روش ها و تجهیزات خنک کاری سیستم های ماشین های الکتریکی می پردازد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-7

این استاندارد به تجزیه و تحلیل نوع ساختار، ترتیب قرارگیری و مکان ترمینال باکس ماشین های الکتریکی دوار می پردازد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-9

استاندارد IEC 60034-9 به بررسی راه های تعیین مقدار سطح صوتی ماشین های الکتریک دوار می پردازد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد IEC 60034-14

استاندارد IEC 60034-14 به بررسی مرحله های انجام تست ارتعاشات و محدوده ارتعاشات مجاز برای ماشین های الکتریکی تحت شرایط مورد نظر می پردازد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد API 611

استاندارد API 611 به تحلیل  کوچکترین الزامات مورد نیاز جهت توربین های بخار می پردازد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد API 686

استاندارد API 686  کلیه احتیاجات لازم برای نصب و راه اندازی ماشین های دوار صنعت نفت، پتروشیمی و گاز را پوشش می دهد.

استانداردهای طراحی و تولید پمپ : استاندارد ASTM F998-10

استاندارد ASTM F998-10 تعاریف و الزامات کاربردی را جهت طراحی و ساخت ۳ کلاس از پمپ های سانتریفیوژ بیان می کند. این نکات شامل ساخت و طراحی پمپ، نحوه کاربرد پمپ، توان نامی موتور، مکان  نصب پمپ و موتور های افقی، پایه های پمپ های عمودی، کوپلینگ و همراستایی محور و غیره می باشد.

 

 

اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزهفولاد صنعت صانعی | اهمیت حفاظت از لوله های فولادی با لوله گالوانیزه